Παρουσίαση

ΠΡΟΦΙΛ

Το τεχνικό γραφείο «ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ» έχει ιδρυθεί το 1986 με αποτέλεσμα να είναι ένα από τα πιο αξιόλογα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά γραφεία της Βορείου Ελλάδος. Πλήρως στελεχωμένο, με πολυετή πείρα στον χώρο, δεδομένου ότι στο πελατολόγιό του διαθέτει πολυάριθμες επιχειρήσεις ποικίλου αντικειμένου δραστηριοτήτων.

Το τεχνικό γραφείο «ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ» ξεχωρίζει ιδιαίτερα για τις εξειδικευμένες γνώσεις που παρέχει σχετικά με την μελέτη, επίβλεψη, αδειοδότηση και γενικά τεχνική υποστήριξη των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τόσο των ξενοδοχιακών μονάδων, των βιομηχανικών όσο και των εμπορικών επιχειρήσεων καθώς επίσης και με τον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Image

Αναστάσιος Καπετανόπουλος

Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Image
Στόχος του γραφείου είναι η πλήρης ικανοποίηση του πελάτη διασφαλίζοντας του την πλήρη επίτευξη όλων των φιλόδοξων στόχων του. Η επιτυχία αυτή προέρχεται κυρίως από την άρτια και εξειδικευμένη τεχνική γνώση που διαθέτει, με αποτέλεσμα να δίνει μία πολύ υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς επίσης και από την άριστη και συνεχώς ενημερωμένη γνώση της Ελληνικής Νομοθεσίας.
Το τεχνικό γραφείο «ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ» ξεχωρίζει ιδιαίτερα για τις εξειδικευμένες γνώσεις που παρέχει σχετικά με την μελέτη, επίβλεψη, αδειοδότηση και γενικά τεχνική υποστήριξη των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τόσο των ξενοδοχιακών μονάδων, των βιομηχανικών όσο και των εμπορικών επιχειρήσεων καθώς επίσης και με τον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Το Τεχνικό γραφείο εκπονεί:

 1. Την μελέτη και επίβλεψη Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κάθε είδους επιχειρήσεων.
 2. Την ολοκληρωμένη αδειοδότηση βιομηχανικών , βιοτεχνικών και επαγγελματικών εγκαταστάσεων.
 3. Την ολοκληρωμένη αδειοδότηση συνεργείων , πρατηρίων, ΙΚΤΕΟ και σταθμών αυτοκινήτων.
 4. Οικονομοτεχνικές μελέτες διαφόρων εγκαταστάσεων όπως ξενοδοχιακές μονάδες, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια κ.λ.π.
 5. Τεχνικός σύμβουλος ανάπτυξης - επίβλεψης υλοποίησης έργου.
 6. Αδειοδότηση επιχειρήσεων σχετικά με το Περιβάλλον.
 7. Άδειες λειτουργίας κάθε είδους επιχείρησης.
 8. Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας και Επιβλέποντος Μηχανικού σε ολοκληρωμένο επίπεδο.
 9. Αδειοδότηση επισκέψιμων χώρων οινοποιείων και σημάτων λειτουργίας ξενοδοχειακών μονάδων απο Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.
 10. Αποκατάσταση προβλημάτων στατικής επάρκειας κτιριακών εγκαταστάσεων.
 11. Ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων, ξενοδοχειακών μονάδων, κατοικιών και εν γένει επιχειρήσεων.
 12. Οργάνωση εργοταξίου, επίβλεψη υλοποίησης έργου - επιμετρήσεις.
 13. Μελέτες κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων.
 14. Μελέτες πυροπροστασίας εγκαταστάσεων.
 15. Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.

Το Τεχνικό γραφείο με επαγγελματική δεοντολογία :

 1. Εκπονεί την μελέτη της πλήρης αδειοδότησης τεχνικών έργων από την έρευνα μέχρι και την υλοποίηση σε όλα τα επίπεδα.
 2. Επιβλέπει την δραστηριότητα του πελάτη από το στάδιο κατασκευής του έργου και καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του.
 3. Αναλαμβάνει με συνέπεια και υπευθυνότητα να επιλύσει οποιοδήποτε προβλήματα με γνώμονα πάντα την επίτευξη των στόχων, δηλαδή την επιτυχία.
 4. Παρέχει πλήρη υποστήριξη σε όλα τα τεχνικά θέματα που αφορούν τον πελάτη και λειτουργεί ως «μόνιμος τεχνικός σύμβουλος».
 5. Στοχεύει στην δημιουργία σχέσεων συνεργασίας με διάρκεια και αντοχή σε βάθος χρόνου, που τις διέπουν η πλήρης επαγγελματική συνέπεια και η απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 6. Στηρίζει τους επενδυτές παρουσιάζοντάς τους αξιόπιστες, σίγουρες και συμφέρουσες λύσεις σε όλα τα επίπεδα.
 7. Λειτουργεί έχοντας βασικό του άξονα ώστε ο πελάτης να μπορεί διαθέτει αποκλειστικά και μόνο έναν μοναδικό συνεργάτη ικανό να τον στηρίξει σε όλα τα θέματα που τον απασχολούν.

Το τεχνικό γραφείο «ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ» είναι αξιόλογο για τους εξής λόγους:

 1. Λόγω της πολυετούς πείρας που το διέπει έχει διαμορφώσει πλήρως ενημερωμένη άποψη για ποικίλα τεχνικά ζητήματα σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.
 2. Υποστηρίζεται από πλήθος εξειδικευμένων συνεργατών που συμβάλλουν σημαντικά με την ποιότητα της δουλειάς τους στην επιτυχία.
 3. Ενημερώνεται διαρκώς σχετικά με τις τεχνολογικές και Νομοθετικές εξελίξεις με σκοπό την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει.
 4. Στοχεύει πάντα στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μέσω της άρτιας οργανωτικής δομής που τηρεί. Το τεχνικό γραφείο «ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ» βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα να σας προσφέρει τις βέλτιστες υπηρεσίες του μέσω ενός άρτια εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού που το στελεχώνει με μοναδικό σκοπό την επιτυχία σας.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Αναστάσιος Καπετανόπουλος
Αναστάσιος ΚαπετανόπουλοςΜηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Κωνσταντίνος Καπετανόπουλος
Κωνσταντίνος ΚαπετανόπουλοςΠολιτικός Μηχανικός
Διαμαντής Καπετανόπουλος
Διαμαντής ΚαπετανόπουλοςΜηχανολόγος Μηχανικός