Προγράμματα

Αναπτυξιακός: Στο ΦΕΚ η «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016.

Image

Το τεχνικό γραφείο «ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ» ξεχωρίζει ιδιαίτερα για τις εξειδικευμένες γνώσεις που παρέχει.