ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Είμαστε σε θέση να φροντίσουμε για την πλήρη αδειοδότηση της κατοικίας σας.

Image

Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας της κατοικίας σας, το γραφείο μας αναλαμβάνει:


  • Σχεδιασμό και αποτύπωση όλων των χώρων της κατοικίας.
  • Πλήρη μελέτη για την έκδοση άδειας δόμησης και διεκπεραίωση αυτού στις κατά τόπους Πολεοδομικές αρχές.
  • Μελέτη πυροπροστασίας όπου αυτή απαιτείται από τη νομοθεσία ανάλογα με τον όγκο της οικοδομής.
  • Πλήρης Φάκελος Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας π.χ. Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Ηλεκτρολογικά, Κλιματισμός, Ύδρευση-Αποχέτευση, Πυροπροστασία κ.λ.π.
  • Μελέτη εγκατάστασης ανυψωτικών μηχανημάτων (ανελκυστήρες).