ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 

Τι είναι το Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων ή κτιριακών μονάδων να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση της ακίνητης περιουσίας τους. Η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι δέκα έτη, εκτός εάν στο κτίριο ή στο διαμέρισμα που αφορά το ΠΕΑ γίνει ριζική ανακαίνιση που να επηρεάζει την ενεργειακή απόδοσή του, όπως για παράδειγμα επέμβαση ή αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης, τοποθέτηση κουφωμάτων ή θερμομόνωσης, ηλιακού συλλέκτη κ.α. Σε αυτή την περίπτωση η ισχύς του ΠΕΑ λήγει και εκδίδεται νέο πιστοποιητικό με τη νέα πλέον ενεργειακή κατάταξη του ακινήτου.

Image

Γιατί χρειάζομαι Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό, γνωστό και ως Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι απαραίτητο για:

  • Ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου.
  • Κάθε πώληση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου.
  • Για την ανάρτηση αγγελίας (στον Τύπο ή στο διαδίκτυο) πώλησης ή μίσθωσης κτιρίου απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για την αναγραφή της ενεργειακής κατηγορίας του κτιρίου στην αγγελία.
  • Με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινισμένου κτιρίου.
  • Για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’οίκον.
  • Την ενεργειακή αναβάθμιση αυθαιρέτου, με συμψηφισμό έως και 50% του αρχικού προστίμου.
  • Όλα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα.