ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ


Στον ξενοδοχειακό τομέα το γραφείο μας δύναται να αναλάβει την πλήρη αδειοδότηση ξενοδοχείων οποιασδήποτε κατηγορίας συμπεριλαμβανομένων και των οποιονδήποτε βοηθητικών ή άλλων εγκαταστάσεων που το συνοδεύουν.

Π.χ. χώροι συνάθροισης κοινού, κολυμβητικές δεξαμενές, συνεδριακά κέντρα, κέντρα spa κ.λ.π.

Image

Συγκεκριμένα:


  • Έρευνα και έγκριση χωροθέτησης για την επιλογή της καλύτερης δυνατής θέσης της επιχείρησής σας σύμφωνα πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Εκπόνηση μελέτης και διεκπεραίωση φακέλου για την έκδοση Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων και Άδειας Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Διαχείρισης αυτών (π.χ. Βιολογικοί Καθαρισμοί).
  • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή απαλλαγή από αυτήν.
  • Μελέτη Πυροπροστασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες και έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας.
  • Κυκλοφοριακή Σύνδεση με το οδικό δίκτυο της περιοχής ανάλογα με τη θέση της επιχείρησής σας για ασφαλή διακίνηση των οχημάτων από και προς το χώρο της εγκατάστασης.
  • Πλήρης Φάκελος Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας π.χ. Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Ηλεκτρολογικά, Κλιματισμός, Ύδρευση-Αποχέτευση, Πυροπροστασία κ.λ.π.
  • Πλήρης μελέτη για ηλεκτροδότηση είτε πρόκειται για απευθείας σύνδεση με τη Δ.Ε.Η., είτε η επιχείρηση χρήζει κατασκευής υποσταθμού για την ηλεκτροδότησή της ανάλογα με το μέγεθός της.
  • Μελέτη για όλες τις επιμέρους δευτερεύουσες εγκαταστάσεις όπως το κύκλωμα ζεστού νερού, εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων (π.χ. τηλεφωνικό κέντρο), αλεξικέραυνο, ανελκυστήρες, κ.λ.π.
  • Πλήρης μελέτη για την κατασκευή και έκδοση άδειας λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών οι οποίες μπορεί να συνοδεύονται από δευτερεύουσες εγκαταστάσεις (π.χ. νεροτσουλήθρες, αποδυτήρια, κ.λ.π.)
  • Ακόμη και μετά την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησής σας, το γραφείο μας εξακολουθεί να βρίσκεται στο πλευρό σας καθώς αναλαμβάνει τη στήριξη της δραστηριότητάς σας προσφέροντας υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας για τον διαρκή έλεγχο της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας της.