ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ BOUTARI Α.Ε.
ΚΤΗΜΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
"ΗΡΙΔΑΝΟΣ - ΟΙΝΑΜΠΕΛΟΣ Α.Ε" - ΚΩΣ
BOUTARI SANTORINI
ΚΑΡΥΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΟΥΡΑΦΕΤΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ