ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η πολιτική που ακολουθεί το γραφείο στηρίζεται στην ανάπτυξη και την εξέλιξη των επιχειρήσεων των πελατών του, με βάση τις συνεχόμενα αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Στόχος πάντα είναι η ποιότητα υψηλών προδιαγραφών σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει με σκοπό την πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών. Αποτέλεσμα αυτών η δημιουργία σχέσεων συνεργασίας που βασίζονται στην βέλτιστη εξυπηρέτηση και την εμπιστοσύνη.

Το τεχνικό μας γραφείο υπόσχεται για :
  1. Την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών με το βέλτιστο δυνατό τρόπο καθιερώνοντας την συνεχή βελτίωση και αποδοτικότητα των πελατών.
  2. Την απόλυτη συμμόρφωση των υπηρεσιών σχετικά με τις ισχύουσες Νομοθεσίες και τις κείμενες διατάξεις.

Η υλοποίηση των υποσχέσεων της επιτυγχάνεται :
  1. Με την πλήρη και συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού που το στελεχώνει σχετικά με τις Τεχνολογικές και Νομοθετικές εξελίξεις.
  2. Με την προμήθεια όλων των απαραίτητων μέσων και υλικοτεχνικής υποδομής, πάντα ενημερωμένων με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους.
  3. Με την επιβολή υψηλών στόχων επίτευξης και τον κατάλληλο προγραμματισμό για την υλοποίησή τους σε συνδυασμό με την συνεχή παρακολούθηση της πορείας και τις επιδόσεις που καταφέρνει να πραγματοποιεί.
Βασικός στόχος του γραφείου είναι η πλήρης ικανοποίηση των πελατών μέσω συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας παροχών που προσφέρει.
Image

Αναστάσιος Καπετανόπουλος

Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Είμαστε πάντα δίπλα σας Στείλτε μας e-mail