ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υπηρεσίες του γραφείου μας επεκτείνονται σε όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες μη βιομηχανικές ή βιοτεχνικές οι οποίες απαιτούν την έκδοση οικοδομικής άδειας και άδειας λειτουργίας για την δημιουργία τους.

Είμαστε σε θέση λοιπόν να φροντίσουμε για την πλήρη αδειοδότηση της επιχείρησής σας όποια και αν είναι αυτή εφόσον η νομοθεσία ορίζει ότι πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, το γραφείο έχει ασχοληθεί επανειλημμένα με άδειες στις εξής κατηγορίες εγκαταστάσεων:

Image
  • Εμπορικά κέντρα
  • Καταστήματα
  • Γραφεία
  • Φροντιστήρια
  • Εκπαιδευτήρια
  • Ιδιωτικές κλινικές
  • Σχολές οδηγών