ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

(ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΜΙΚΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ, Κ.Λ.Π.)

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη μελέτη και την πλήρη αδειοδότηση όλων των εγκαταστάσεων που σχετίζονται άμεσα με τον τομέα εξυπηρέτησης οχημάτων.

Image

Συγκεκριμένα:


  • Έρευνα και έγκριση χωροθέτησης για την επιλογή της καλύτερης δυνατής θέσης της επιχείρησής σας σύμφωνα πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή απαλλαγή από αυτήν.
  • Σχεδίαση της βέλτιστης χωροθέτησης του μηχανολογικού εξοπλισμού εντός του κτιρίου ή και στον προαύλιο χώρο της επιχείρησής σας προκειμένου για μέγιστη απόδοση στην παραγωγική διαδικασία και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.
  • Πλήρης μελέτη και αποτύπωση των εγκαταστάσεων καθώς και σύνταξη τεχνικού φακέλου προκειμένου για την έκδοση της άδειας ίδρυσης, οικοδομικής και λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Μελέτη Πυροπροστασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες και έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας.
  • Κυκλοφοριακή Σύνδεση με τα οδικά δίκτυα της περιοχής ανάλογα με τη θέση της επιχείρησής σας για ασφαλή διακίνηση των οχημάτων από και προς το χώρο του εργοστασίου.
  • Πλήρης Φάκελος Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας π.χ. Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Ηλεκτρολογικά, Κλιματισμός, Ύδρευση-Αποχέτευση, Πυροπροστασία κ.λ.π.
  • Διενέργεια μετρήσεων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για έκδοση της σχετικής βεβαίωσης.
  • Έκδοση άδειας μεταπωλητή στις επιχειρήσεις υγρών καυσίμων για τη διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες.
  • Ακόμη και μετά την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησής σας, το γραφείο μας εξακολουθεί να βρίσκεται στο πλευρό σας καθώς αναλαμβάνει τη στήριξη της δραστηριότητάς σας προσφέροντας υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Επιβλέποντος Μηχανικού για τον διαρκή έλεγχο της σωστής και αφαλούς λειτουργίας της.