ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ


Το τεχνικό μας γραφείο ασχολείται και με την πλήρη αδειοδότηση βιομηχανικών και εμπορικών αποθηκών με ή χωρίς ψύξη.

Image

Αναλαμβάνει:


  • Έρευνα και έγκριση χωροθέτησης για την επιλογή της καλύτερης δυνατής θέσης της επιχείρησής σας.
  • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή απαλλαγή από αυτήν.
  • Μελέτη Πυροπροστασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες και έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας.
  • Πλήρης μελέτη και διεκπεραίωση φακέλου για την έκδοση άδειας εγκατάστασης, οικοδομικής και λειτουργίας.
  • Κυκλοφοριακή Σύνδεση ανάλογα με τη θέση της επιχείρησής σας για ασφαλή διακίνηση των οχημάτων από και προς το χώρο του εργοστασίου.
  • Πλήρης Φάκελος Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας π.χ. Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Ηλεκτρολογικά, Κλιματισμός, Ύδρευση-Αποχέτευση, Πυροπροστασία κ.λ.π.