ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ


Ο «Οινοτουρισμός» είναι η ειδική μορφή τουρισμού η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με οινοποιητικές ή και οινοπαραγωγικές εγκαταστάσεις. Με τις υπηρεσίες αυτές προσφέρεται συχνά και η διαμονή του επισκέπτη εντός του οικοπέδου σε οινοτουριστικά καταλύματα.

Image

Συγκεκριμένα, για την αδειοδότηση της επιχείρησής σας αναλαμβάνουμε:


  • Μελέτη – Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.
  • Μελέτη – Έγκριση Καταλύματος από Ε.Ο.Τ.
  • Έκδοση Οικοδομικών Αδειών.
  • Έκδοση Σήματος Λειτουργίας από Ε.Ο.Τ.
  • Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Χώρου – Συνάθροισης Κοινού από Ε.Ο.Τ.
  • Έκδοση Άδειας Κολυμβητικής Δεξαμενής.
  • Οικονομοτεχνικές Μελέτες – Ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα.
  • Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας.