ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει τακτοποιήσεις για αυθαίρετες κατασκευές , αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και για κάθε πολεοδομική και κτιριοδομική παράβαση που έχει πραγματοποιηθεί έως τις 28.07.2011, εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης. Στη διαδικασία αυτή εντάσσονται επίσης και τα ακίνητα των οποίων ο φέρων οργανισμός έχει ολοκληρωθεί έως την παραπάνω ημερομηνία. Όλα τα κτίρια (Μονοκατοικίες – Πολυκατοικίες – Καταστήματα – Γραφεία – Αποθήκες κ.λ.π.), είτε αυτά βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως, είτε σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, οφείλουν να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με την ανάλογη Οικοδομική Άδεια, σε διαφορετική περίπτωση το κτίριο θεωρείται αυθαίρετο. Κάθε ημιτελής κατασκευή κτιρίου όπως π.χ. φέρων οργανισμός (σκελετός) από μπετόν, τοιχοδομές κ.λ.π. αν δεν έχει πραγματοποιηθεί με την ανάλογη οικοδομική άδεια, θεωρείται αυθαίρετη. Κάθε μικρή κατασκευή όπως πισίνες η δεξαμενές, πρόχειρη κατασκευή, λυμένη κατασκευή η ξύλινη αν δεν έχει πραγματοποιηθεί με την ανάλογη οικοδομική άδεια, θεωρείται αυθαίρετη.

Image