Π.Υ.Κ. - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

Καταφυγιώτης Χρήστος
Σαρδέλης Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε Μικτό
Μπίλης Περδικάρη
Μπίλης Κωνσταντίνος Μπλάνα
ΑΦΟΙ Κουρτόπουλοι Ο.Ε.
Σιαμίδης Κωνσταντίνος
Ταπάντζης Μάριος
Πετράς Θεόδωρος
Λαδάς Γεώργιος
ΕΤΕΚΑ Α.Ε.
Θεοδοσίου Σουλτάνα
Ουζούνης Νικόλαος
ΕΤΕΚΑ (Δάμτσιου Μαρία)
Μήτρου Δημήτριος & Δ.Π.Θ
Λίλτσης Αντώνιος
Ιωάννης Κώστας